Strona obliczeniowa obejmuje 1800 znaków ze spacjami dla tłumaczenia zwykłego i 1125 znaków ze spacjami dla tłumaczenia przysięgłego.
Podane ceny są cenami brutto