OFERTA

Tłumaczenia zwykłe
Pulę tekstów objętych tzw. tłumaczeniami zwykłymi stanowią stanowią dokumenty w pewnym stopniu powtarzalne (pisma urzędowe, dokumenty państwowe, umowy etc.).
W związku z powielaniem się modelu danego tekstu, tłumaczenia tego typu objęte są krótszym terminem realizacji.

Tłumaczenie przysięgłe
Tłumaczenia realizowanego przez tłumacza przysięgłego posiadającego uprawnienia nadane na mocy mianowania przez Ministra Sprawiedliwości najczęściej są tekstami ważnymi z formalno-prawnego punktu widzenia. Dlatego też istotne jest ich bezwzględna identyczność przekładu z oryginałem, potwierdzona pieczęcią i notą poświadczającą, nadającą danemu tłumaczeniu moc urzędową.

Dostawa gratis!!!
By zapewnić naszym klientom maksimum wygody, tłumaczenia przysięgłe odsyłamy bezpłatnie. Dokumenty wysyłamy przesyłką priorytetową dzięki czemu docierają Państwa już następnego dnia!

Tłumaczenia specjalistyczne
Nakład pracy związany z tłumaczeniami specjalistycznymi wymaga od osób zajmujących się nimi nie tylko szczegółowej wiedzy z danej dziedziny, ale również nieporównywalnie większego nakładu pracy. Zdając sobie sprawę z tego, jak precyzyjnego wykonania wymagają tego typu zlecenia, korzystamy z usług wysokiej klasy fachowców z dziedziny medycyny, prawa, finansów technicznych, biologii, chemii, a także szeroko pojętej techniki.

Tłumaczenia stron www
W czasach, gdzie każda sekunda ma swoją cenę, a Internet staje się wielką tablicą ogłoszeń, zapewnienie komfortu korzystania z naszej witryny nie tylko lokalnym, ale też między narodowym Klientom przestaje być wyznacznikiem prestiżu, a zaczyna standardem. Dlatego tez udostępniamy Państwu usługę profesjonalnego tłumaczenia treści zawartych na stronie internetowej.


Regulamin